Wycieczki, Wczasy, Wakacje nad morzem w Polsce

Propozycje miejscowości, atrakcje, aktywny wypoczynek

Wieżyca

20 czerwca 2012r.

Wieżyca. Pod Kolanem szosa zwraca się w kierunku południowym, a około 300 m dalej na wschód ku stacji kolejowej Wieżyca (27,5 km). Tuż za torem widać odgałęzienie drogi na zachód do Krzesznej i na południe do Szymbarku. Dalej szosa biegnie zakrętami z pobliża stacji (linia kol. Gdynia — Kościerzyna — Bydgoszcz) po zboczu Wieżycy, w pobliże jej wierzchołka. Czarnymi znakami oznaczona ścieżka biegnie tam na wprost. Widoczny z dala domek to tzw. "Gapa", schronisko wykorzystywane równiez w zimie przez narciarzy i saneczkarzy. Mniej więcej w połowie zbocza widać po prawej stronie kamień z czarnym znakiem. Stąd odbiega od szosy leśna ścieżka prowadząca przez zagajnik, a dalej bukowy i świerkowy las ku stromemu zboczu partii szczytowej. Sam szczyt jest niewielką platformą, która leży na wysokości nie 331 — jak podawano na dawnych mapach — ecz 328,6 m npm. Jest to najwyżej położony punkt Pojezierza Kaszubskiego i zarazem całego Pojezierza Południo-wobałtyckiego. Wieżyca jest kulminacją Wzgórz Szymbarskich, od których rozchodzą się w kilku kierunkach wały morenowe, osiągające w poszczególnych pagórach dość znaczne wysokości. I tak około 1500 m na południe od Wieżycy widać okryte lasem wzniesienie 315 m npm, a 1 km dalej Gęsią Górę, osiągającą 278,9 m npm. Z kolei 1,5 km na południo-wschód od niej, już za lasem, nad Jeziorem Piotrowskim znajduje się 244,2 m wysoka Góra Zamkowa. Inne pasma wzniesień biegną ku wschodowi i ku zachodowi oraz ku północnemu wschodowi. Cała okolica Wieżycy jest pokryta pasem mieszanego lasu długości około 4 km i szerokości ponad 2 km. Znajdujący się na tym obszarze fragment lasu bukowego o powierzchni 26,47 ha stanowi rezerwat leśny, utworzony w 1962 r. Obejrzenie krajobrazu z porośniętej lasem Wieżycy możliwe jest jedynie z drewnianej wieży stojącej na jej szczycie. Istniejącą kiedyś opodal żelazną wieżę widokową zniszczyli w czasie ostatniej wojny Niemcy. Inną wieżę widokową, położoną na płaszczyźnie odległej o około 50 m, oburzono przed I wojną, w celu ^robienia miejsca na omnik Bismarcka, którego już jednak Niemcy nie zdołali postawić. Z miejsca tego biegnie ku południowemu zachodowi ścieżka dalej droga do wsi Szymbark, odległej około 1,5 km od szczytu, leżącej tuż na skraju lasu. Przy cmentarzu znajduje się pomnik zamordowanych przez żołnierzy Wehrmachtu

ocena 4,7/5 (na podstawie 3 ocen)

Czas na wakacje z ukochaną.
Wieżyca, aktywny wypoczynek