Wycieczki, Wczasy, Wakacje nad morzem w Polsce

Propozycje miejscowości, atrakcje, aktywny wypoczynek

Szymbark

20 czerwca 2012r.

Szymbark jest najwyżej położoną wsią pomorską (ok. 250 m npm). W średniowieczu istniała tu prawdopodobnie wieś Mączewo, zniszczona w czasie wojny trzynastoletniej. Obecną wieś założył w początku XVII w. starosta kościerski, zapewne Dymitr Wejher, osadzając Niemców z Pomorza Zachodniego. Zbudowano tu dla nich w 1607 r. zbór ewangelicki. W obecnym pseudoromańskim kościele ukryli Niemcy podczas ostatniej wojny szereg dzieł sztuki wywiezionych z Gdańska. W kierunku północnym prowadzi z Szymbarku droga do stacji kolejowej Wieżycy, odległej o około 2,5 km. Na lewo od drogi widać wioskę Patuły, należącą w XIII w. do ziemi Pirsna, w XIV stuleciu będącą majątkiem rycerskim, w 1472 r. przekazanym kartuzom. W 1670 r. mieszkało w Pa-tułach pięciu chłopów i karczmarz, w 1710 r. jedynie dwóch. Z Szymbarku prowadzą też drogi na zachód do odległej o około 6 km stacji kolejowej Golubie. Po drodze, uszedłszy około 3 km, warto zboczyć nad pobliskie jezioro Kniewo, bardzo malowniczo położone wśród wzniesień i lasków. Jadąc spod Wieżycy naszą główną trasą, po kilkuset metrach stajemy na asfaltowej drodze prowadzącej z Kościerzyny do Gdańska przez Żukowo. Skręcamy w lewo i po 6 km stajemy we wsi Egiertowo (36 km). Na wschodnim jej krańcu znajduje się stacja benzynowa. Z Egiertowa wybiegają szosy w pięciu kierunkach. Tuż za wsią skręcamy w lewo na drogę biegnącą do Kartuz. Jest to wyjątkowo malowniczy odcinek trasy, długości około 14 km. Najpierw, po minięciu lasu zjeżdżamy ostro w dół ku dolinie Raduni i mijamy miejscowość Somonino, stację kolejową na linii Gdynia — Kościerzyna, z odgałęzieniem do odległych o 9 km Kartuz. Somonino (41 km) uzyskali częściowo w 1462 r. i resztę w 1474 r. kartuzi, na co otrzymali potwierdzenie od Kazimierza Jagiellończyka. Z początkiem XVII w. był tu tylko folwark, wydzierżawiany później przez klasztor, który pozostawił sobie jedynie miejscowy młyn. Rozwój Somonina nastąpił dopiero po przeprowadzeniu tędy linii kolejowej. Obecnie znajduje się tu jedna z największych cegielni powiatu kartuskiego. Somonino może być punktem wyjścia wycieczki do odległego 0 około 3 km Goręczyna (s. 111), skąd dalej przez Ramleje, Ręboszewo do Chmielna lub na zachód do Ostrzyc i Wieżycy. W kierunku północno-wschodnim prowadzi droga do Kiełpina, dalej w rejon licznych jezior moreny dennaj ciągnących się aż do Dzierzążna. Dalsza część drogi biegnie z Somonina wzdłuż toru kolejowego, częściowo przez las, do odległych o 9 km Kartuz (50 km). Trasa 3: KARTUZY - SIANOWO - MIRACHOWO - STRZEPCZ -- ŁEBNO - PRZODKOWO - KARTUZY (64 km) Na trasie piękne krajobrazy, ciekawe zabytki, pomniki przyrody, miejsca martyrologii. Trasa pokrywa się z przebiegiem linii PKS, z wyjątkiem odcinka Strzepcz — Łebno. Wyjazd z placu 22 Lipca ulicą Kościuszki i następnie Majkowskiego, a dalej przesmykiem Jeziora Klasztornego i wzdłuż jego zachodniego brzegu, po czym dolinką nikłej strugi ku zachodowi. W Prokowie (5 km) mijamy dwa małe jeziorka i po około 4 km dalszej jazdy zatrzymujemy się na brzegu jeziora Łąkie. Znajduje się tu rezerwat wodno-krajobrazowy o powierzchni 34,89 ha. Jezioro to o długości około 1,5 km, przedzielone groblą, przez którą biegnie szosa, rozlewa się wśród dużego lasu mieszanego. Widok z drogi na jezioro znany jest jako jeden ze szczególnie malowniczych na Kaszubach. Znad jeziora udajemy się do pobliskiego Sianowa.

ocena 4,7/5 (na podstawie 3 ocen)

Czas na wypoczynek nad morzem.
Szymbark, aktywny wypoczynek, turystyka